REMEMBER WHEN ROB & BIG ADOPTED MINI-HORSE!?


Love love love love love love love love. Watch this entire episode if you have some Friday afternoon time to kill. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Support The Stranger